Server Manager

[S3 Object Storage] Hướng dẫn sử dụng s3cmd để quản lý trên MacOS

Khi sử dụng lưu trữ S3 Object Storage, ngoài việc phải di chuyển file, chúng ta cũng sẽ cần...

Th2 26 · 1 min read >

[Digital Ocean] Lưu ý khi sử dụng S3 Object Storage

Digital Ocean (DO) có Object Storage, Tú cũng đang tích hợp vào một số Website thì mới phát hiện...

Th2 26 · 1 min read >

Quản lý tệp tin trên S3, FTP, SFTP, WebDAV (Amazon, DigitalOcean, Google Cloud…) với Cyberduck

Có một ứng dụng khá hay dành cho Client là Cyberduck, ứng dụng này cho phép bạn quản lý và...

Th2 12 · 2 min read >

Tạo Key (.ppk key và OpenSSH key) cho Windows và Macos truy cập Server

Mình thật sự rất bực khi chuyển từ Windows qua Macos nên phải viết bài này. Trước nay quen...

Th1 21 · 3 min read >

Tạo password cho Squid Proxy trên CentOS

Squild là một là một phần mềm proxy, nó hỗ trợ đầy đủ các giao thức HTTP, HTTPS, FTP…...

Th1 21 · 1 min read >

Backup dữ liệu từ DigitalOcean (SPACES OBJECT STORAGE) về Synology

Digital Ocean có một nền tảng lưu trữ rất mạnh SPACES OBJECT STORAGE. Nó có khả năng lưu trữ tương...

Th12 19 · 3 min read >

[Vesta] Cách Clone VPS và cấu hình vesta trên Linode

Nếu Vultr có snapshots thì Linode có clone. Chúng khá tương tự về tính năng như giúp các bạn...

Th7 27 · 4 min read >