[Script] Hướng dẫn Backup Database trên VPS tự động

Điểm mạnh nhất của VPS là chúng ta có thể toàn quyền thực thi những gì chúng ta muôn. Khỏi phải nói tới tầm quan trọng của việc Backup dữ liệu nữa, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta tạo lệnh backup dữ liệu trên VPS bằng một đoạn script đơn giản.

Áp dụng với Server sử dụng Cenos:

Bước 1: Tạo danh sách database cần backup.

Đầu tiên bạn tạo ra 1 danh sách các database bạn cần backup. (Bạn có thể tùy biến nó bằng cách tạo ra nhiều file database khác nhau và có thể backup với nhiều thời điểm khác nhau), VD website quan trọng thì daily backup, còn website ít thay đổi dữ liệu thì weekly backup…

Đầu tiên bạn chạy dòng lệnh này, nhớ thay chữ MATKHAUPHPMYADMIN bằng mật khẩu phpmyadmin khi bạn cài đặt VPS.

[codesyntax lang=”php”]

mysql --user=root --password=MATKHAUPHPMYADMIN -e "SHOW DATABASES;" | tr -d "| " | grep -v Database > /root/list_DBs.txt

[/codesyntax]

Khi chạy lệnh này, bạn sẽ tạo ra 1 file /root/list_DBs.txt chứa toàn bộ danh sách database có trong VPS của bạn.

Bước 2: Tiếp tục chúng ta sẽ tạo ra 1 script chứa câu lệnh backup.

Tạo 1 thư mục chứa Database của bạn.

[codesyntax lang=”php”]

mkdir /home/DB/

[/codesyntax]

Tạo script backup toàn bộ database

[codesyntax lang=”php”]

vi /root/backup.sh

[/codesyntax]

Tiếp đến hãy copy đoạn script bên dưới vào file backup.sh

Chú ý: Sau khi Copy vào bạn phải sửa lại MATKHAUPHPMYADMIN bằng mật khẩu root của phpmyadmin, cũng như đường dẫn lưu file DBs, ở đây mình ví dụ là /home/DB

[codesyntax lang=”php”]

#!/bin/bash

USER="root"
PASSWORD="MATKHAUPHPMYADMIN"
OUTPUT="/home/DB"

rm "$OUTPUT/*gz" > /dev/null 2>&1

databases=`cat /root/list_DBs.txt`

for db in $databases; do
  if [[ "$db" != "information_schema" ]] && [[ "$db" != _* ]] ; then
    echo "Dumping database: $db"
    mysqldump --force --opt --user=$USER --password=$PASSWORD --databases $db > $OUTPUT/`date +%Y%m%d`.$db.sql
    gzip $OUTPUT/`date +%Y%m%d`.$db.sql
  fi
done

[/codesyntax]

Nhấn :wq để lưu lại script trên, chúng ta có file backup.sh

Lưu ý: Nếu VPS của bạn cài directadmin, bạn không biết pass mặc định của root là gì, bạn có thể sử dụng lệnh sau để xem

[codesyntax lang=”php”]

cat /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt

[/codesyntax]

Bước 3: Kiểm tra xem file này chạy được chưa.

Nếu chạy được chúng ta sẽ có các file database trong /home/DB

Gõ lệnh:

[codesyntax lang=”php”]

sh /root/script/backup.sh

[/codesyntax]

Nếu không chạy thì gõ lệnh

[codesyntax lang=”php”]

/root/backup.sh

[/codesyntax]

Bước 4: Đặt lịch backup tự động cho VPS.

Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng crontab  có sẵn trong hệ điều hành Linux. Ở trong Ví dụ này Tú sẽ backup hàng ngày và vào lúc 03:15 phút sáng hàng ngày.

[codesyntax lang=”php”]

15 3 * * 0 sh /root/script/backup.sh

[/codesyntax]

Vậy là xong, chúng ta đã có 1 script chất lượng, tự động backup database mỗi ngày mà không có mất tiền thuê đơn vị cung cấp host backup.

Áp dụng với Server sử dụng Ubuntu

Với server chạy ubuntu thì đoạn script trên có thể bị lỗi bash code. Vì thế bạn thay đoạn script trên bằng đoạn script này.

[codesyntax lang=”php”]

#!/bin/bash

USER="root"
PASSWORD="MATKHAUPHPMYADMIN"
BACKUP_PATH="/home/DB"
databases=`mysql -u $USER -p$PASSWORD -e "SHOW DATABASES;" | tr -d "| " | grep -v Database`

for db in $databases; do
  if [[ "$db" != "information_schema" ]] && [[ "$db" != "performance_schema" ]] && [[ "$db" != "mysql" ]] && [[ "$db" != _* ]] ; then
    echo "Dumping database: $db"
    mysqldump -u $USER -p$PASSWORD --databases $db > $BACKUP_PATH/`date +%Y%m%d`.$db.sql
  fi
done

[/codesyntax]

Với Ubuntu thì để kiểm tra xem backup.sh này có hoạt động hay không, bạn sẽ gõ

[codesyntax lang=”php”]

./backup.sh

[/codesyntax]

Vậy bạn đã hoàn tất những gì cần làm.

Chúc bạn thành công !

Tác giả hiện là CEO của Sudo - Công ty thiết kế web, phần mềm. Tú có kiến thức cơ bản về CNNT, chuyên môn am hiểu trong lĩnh vực Online Marketing. "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi" - đây là lý do Tú xây dựng Blog này. Bài viết trên dự dựa trên quan điểm, hiểu biết của cá nhân. Nó có thể đúng, cũng có thể sai tùy thời điểm, vì vậy bạn phải tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo. Nếu nội hữu ích với bạn, hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.