Tạo KEY để đăng nhập vào SSH của Synology (Không dùng mật khẩu)

Việc sử dụng KEY thay cho mật khẩu sẽ giúp Synology của bạn an toàn hơn bởi mỗi key RSA tạo bởi 1024 bit, trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các tạo KEY để đăng nhập vào ssh của Synology mà không cần dùng tới mật khẩu.

Bước 1: Click vào Control Panel -> Terminal & SNMP

Tại của sổ của Terminal bạn tick vào Enable Telnet Service và Enable Ssh Service với Port mặc định là 22. Nếu muốn an toàn hơn hãy đổi port này.

Bước 2: Tải về Putty và PuttyGen tại đây

Bước 3: Bật PuttyGen.exe và tạo ra  1 publickey (Với kiểu SSH-2 RSA)

Bước 4: Lưu Private Key của bạn lại (VD: nasprivate.ppk)

Bước 5: Copy đoạn publickey của bạn vừa tạo được (tốt nhất nên lưu luôn publickey lại)

VD:

[code]ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAIEAzP4MR3lkCD2pa7nwT3NMjjDBMmEuJ4exW4GKBBP+okArZ/IrjbLIpdh8ahpfgjh8kM//OVUGeRa1GigzcCuGzIa2YfS7L4Q9cbUUWFwIu2hGV3ZpJ2xDZExaaLH90Vw+ZBaozD2OI4FZ1Dqh8Bj29SQqIIbmxf/ASyTmXHZCbQk= rsa-key-20130414[/code]

Bước 6: Mở Putty.exe lên và đăng nhập với IP của NAS (VD: 192.168.1.100) và Port là 22 (nếu bước 1 bạn đổi thì dùng port mới)

Bước 7: Đăng nhập với quyền quản trị là root và pass là pass mặc định khi bạn cài đặt quickconnect – hoặc bạn để trống và nhấn enter. Với tài khoản admin thì khi đăng nhập được bạn sẽ không có quyền thay đổi hay sửa file, cái này bắt buộc phải đăng nhập bằng root.

Bước 8: Chỉnh sửa SSH Config

[code]vi /etc/ssh/sshd_config[/code]

Chú ý vào những dòng sau

[code]

#RSAAuthentication yes

#PubkeyAuthentication yes

#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys

[/code]

Sửa lại thành (Để chuột tới trước dấu # và nhấn X)

[code]

#RSAAuthentication yes

PubkeyAuthentication yes

AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys

[/code]

Để lưu lại bạn nhấn ESC sau đó gõ :wq để lưu và thoát. Nếu làm sai thì đừng lưu nữa, nhấn :wq! để thoát & KHÔNG lưu.

Bước 9: Tạo ra thư mục chứa ssh

[code]

cd /root

mkdir .ssh

[/code]

Bước 10: Thay đổi KEY file

[code]vi /root/.ssh/authorized_keys[/code]

Nhấn phím “i” để có thể thêm dữ liệu. Nếu bạn đang lưu trữ Public Key trong Clipboard thì nhấn Chuột phải để Paster Key đó ra file này. Sau đó nhấn phím ESC rồi gõ :wq để lưu lại.

Bước 11: Cấp quyền để truy cập các file này

[code]

chmod 700 /root/.ssh

chmod 644 /root/.ssh/authorized_keys

[/code]

Bước 12: Gõ exit để thoát putty ra và thử đăng nhập vào ssh của Synology mà không cần dùng mật khẩu.

Bước 13: Bật putty lên sau đó bạn cài đặt Private Key rồi đăng nhập bình thường.

Hostname: or Port: 22
Connection type: SSH
Connection->Data->Auto-login username: root
Connection->SSH->Auth->Private Key: Your Keyfile And save the session as <sessionname>

Config Putty

Config Putty

Nếu vào thành công thì lưu cái session của nó lại, lần sau click là vào được luôn. Và đây là kết quả.

Terminal Putty Synology

Terminal Putty Synology

Chúc bạn thành công !

Nhận tuyệt chiêu Marketing

Tài liệu, bí quyết, case study... giúp bạn gia tăng 200% doanh số Online.

Chúng ta luôn giống nhau ở những thứ lớn lao và chỉ khác nhau ở chi tiết.

Xin hãy kiểm tra email để hoàn tất

2 Responses to “Tạo KEY để đăng nhập vào SSH của Synology (Không dùng mật khẩu)”
  1. Lực Nguyễn 18/10/2015
    • Tú Cao 19/10/2015

Leave a Reply

Nhận tuyệt chiêu Marketing

Nhận tuyệt chiêu Marketing

Đừng bao giờ để đối thủ của bạn biết điều này.

 

Hãy là những người đi đầu và cập nhật xu hướng, cách làm hiệu quả nhất.

Xin hãy kiểm tra email để hoàn tất