Answer for dũng

vâng cảm ơn anh! a có thể cho mình hỏi nếu mua tem thì có ok hơn không? mình dùng tem down về , làm 1 phần là bị đứng, không truy cập được nữa, không biết vì sao. http://kythuatxulymoitruong.blogspot.com/