Kích thước ảnh trên facebook (ảnh share và quảng cáo)

Chia sẻ 3 hình ảnh dạng phong cảnh
Chia sẻ 3 hình ảnh dạng phong cảnh

Vừa rồi thì facebook có nâng cấp lại giao diện nên nhiều kích thước ảnh khi share bị thay đổi, bởi vậy mình viết lại bài này để tổng hợp lại kích thước ảnh khi share lên facebook. Vừa để cho bản thân và cho bạn nào làm facebook, học quảng cáo facebook, khi nào có thay đổi Tú sẽ chủ động update lại cho các bạn.

Lưu ý: Ảnh khi sử dụng trên facebook để đuôi .png sẽ hạn chế hiện tượng mờ do facebook nén ảnh

1. Cover và avatar trên facebook.

Kích thước avatar và cover facebook
Kích thước avatar và cover facebook

2. Share link (chia sẻ liên kết)

Đặc biệt lưu ý khi làm fanpage, một số web có hỗ trợ og:image thì nên thiết kế lại ảnh này. Nếu link của bạn không nhận ảnh thì hãy chạy debug faebook. Xem hướng dẫn ở đây.

Ảnh Thumbnails khi Share link
Kích thước ảnh Thumbnails khi Share link

Với một số ảnh phong cảnh có chiều rộng lớn thì facebook sẽ điều chỉnh kích thước tạo ra 1 thumbnail 155px

Share link với hình ảnh có chiều rộng lớn
Share link với hình ảnh có chiều rộng lớn

Ngược lại với hình ảnh chụp chân dung (có chiều cao lớn) sẽ điều chỉnh kích thước là 114px

Kích thước ảnh khi sharelink có chiểu cao lớn
Kích thước ảnh khi sharelink có chiểu cao lớn

3. Share Photo – Hình ảnh khi chia sẻ trên timeline có chất lượng tốt nhất.

Share Photo
Share Photo

Nếu bạn tải lên hình ảnh phong cảnh có chiều rộng lớn thì nó sẽ tự động thu về 470px. Chiều cao nó sẽ lấy theo tỷ lệ.

Share photo landscape
Share photo landscape

Nếu chia sẻ ảnh chân dung (chiều cao lớn hơn nhiều rộng)

Share photo portrait
Share photo portrait

4. Khi bạn chia sẻ 2 hình ảnh phong cảnh.

Kết hợp 2 ảnh này với nhau có thể tạo ra nhiều hiệu ứng thu hút khá ấn tượng.

Share two photo landscape
Share two photo landscape

5. Khi bạn chia sẻ 2 hình ảnh chân dung.

Share Photo portrait
Share Photo portrait

6. Chia sẻ 3 hình ảnh dạng phong cảnh.

Chia sẻ 3 hình ảnh dạng phong cảnh
Chia sẻ 3 hình ảnh dạng phong cảnh

7. Chia sẻ 3 hình ảnh với ảnh đầu tiên dạng chân dung

Chia sẻ 3 hình ảnh với kiểu chân dung
Chia sẻ 3 hình ảnh với kiểu chân dung

8. Chia sẻ 4 hình ảnh với ảnh đầu tiên là phong cảnh.

Ảnh đầu tiên là phong cảnh
Ảnh đầu tiên là phong cảnh

9. Chia sẻ 4 hình ảnh hoặc hơn với ảnh đầu tiên là chân dung

Chia sẻ 4 hình ảnh với ảnh đầu tiên là chân dung
Chia sẻ 4 hình ảnh với ảnh đầu tiên là chân dung

Ghi chú:

Tú Cao
Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.