Giới hạn og:title, og:description trên Facebook (Open Graph protocol)

Demo: Website có khai báo thẻ og:title , og:descrption

Các thẻ og:title, og:description là các thẻ trong bộ công cụ Open Graph protocol sử dụng để phát hiện dữ liệu có cấu trúc trên website của bạn.

Facebook xây dựng tính năng này nhằm khuyến khích các website cung cấp cho facebook dữ liệu có ý nghĩa để nó hiển thị nội dung tốt hơn khi website của bạn được chia sẻ trên mạng xã hội (tương tự như Rich Snippet của Google). Có 2 thẻ phổ biến nhất là og:title và og:description – Bạn có thể xem chi tiết tại http://ogp.me .

Nếu website của bạn có lập trình thêm og:title và og:description facebook sẽ lấy nội dung này làm tiêu đề và mô tả khi người dùng chia sẻ link trên facebook. Việc làm thêm cái này là cần thiết để bạn tối ưu các chiến dịch và giúp tăng hiệu quả chiến dịch quảng bá của bạn trên Facebook. (Đừng quên og:images nhé – xem thêm tại đây)

Demo: Website có khai báo thẻ og:title , og:descrption

Giới hạn của 2 thẻ này.

  • Giới hạn của og:title : 110 ký tự
  • Giới hạn của og:description: 90 ký tự

Nếu bạn viết dài hơn facebook sẽ tự cắt ngắn. Một ví dụ.

Chúc bạn thành công!

Tác giả hiện là CEO của Sudo - Công ty thiết kế web, phần mềm. Tú có kiến thức cơ bản về CNNT, chuyên môn am hiểu trong lĩnh vực Online Marketing. "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi" - đây là lý do Tú xây dựng Blog này. Bài viết trên dự dựa trên quan điểm, hiểu biết của cá nhân. Nó có thể đúng, cũng có thể sai tùy thời điểm, vì vậy bạn phải tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo. Nếu nội hữu ích với bạn, hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.