Các cho phép hoặc chặn http referrer

Tú Cao Tác giả Tú Cao 14/10/2021 2 phút đọc

Hiện nay mình có dùng một số tiện ích bằng Javascript của bên thứ 3, mục đích là để tự động bắt hoặc theo dõi các trang referrer trước đó.

Việc theo dõi referrer có thể giúp các bạn ghi lại các log báo cáo của mình tốt hơn, làm nó chi tiết hơn. Hoặc cũng vì lý do nào đó bạn không hề muốn cung cấp dữ liệu này.

Chi tiết bạn có thể xem ở bảng này để hiểu.

Các giá trị và dữ liệu của Referer
Referer - Nguồn: web.dev

Các kiểm tra đã chặn hay cho phép thì ta có thể kiểm tra trong Chrome DEV Tools mục network

Chúng ta có 1 cách đơn giản như sau: Thêm dòng sau vào

Nếu muốn chặn referrer

 <meta name=referrer content="no-referrer" > 

Nếu muốn cho phép hoặc trả về 1 giá trị bạn mong muốn (xem ở cái bảng bên trên mình để, để chọn giá trị phù hợp nhé.

<meta name=referrer content="unsafe-url" > <meta name=referrer content="origin" > <meta name=referrer content="no-referrer-when-downgrade" > <meta name=referrer content="origin-when-cross-origin" >

Ví dụ: nếu bạn để insafe-url thì sẽ cho phép lấy full url của trang hiện tại. Nhớ đó tiện ích bên thứ 3 sẽ hoạt động.

Chúc bạn thành công!.

Tú Cao
Tác giả Tú Cao Admin
"Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi" - đây là lý do Tú xây dựng Blog này. Bài viết trên dự dựa trên quan điểm, hiểu biết của ...
Bài viết trước Hướng dẫn chèn nút bấm gọi điện thoại, zalo, gửi tin nhắn FB, Telegram, Email vào Website

Hướng dẫn chèn nút bấm gọi điện thoại, zalo, gửi tin nhắn FB, Telegram, Email vào Website

Bài viết tiếp theo

Hướng dẫn thêm thẻ Google để đo lượng trên Google Ads

Hướng dẫn thêm thẻ Google để đo lượng trên Google Ads
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo

Zalo