[Sendy] Khắc phục lỗi Amazon requires you to sync your server clock with NTP

Trong quá trình sử dụng và cài đặt Sendy với Amazon có thể bạn sẽ gặp lỗi “Amazon requires you to sync your server clock with NTP”. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn fix lỗi trên.

Your Sendy installation is unable to get your SES quota from Amazon because your server clock is out of sync with NTP. To fix this, Amazon requires you to sync your server clock with NTP. Request your host to sync your server clock with NTP with the following command via SSH:

Như bạn dịch đoạn tiếng anh trên thì Amazon yêu cầu thời gian của Server đồng bộ với thời gian thực với NTP. Để fix lỗi này bạn cần quyền root để thực hiện một số lệnh.

Bước 1: Xem phiên bản hệ điều hành bạn đang sử dụng: CentOS, debian, Ubuntu…

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn fix với CentOS.

Để kiểm tra bạn sử dụng lệnh cat /etc/system-release

Bước 2: Cài đặt NPT

yum install ntp ntpdate ntp-doc

Cho phép dịch vụ

chkconfig ntpd on

Bước 3: Đồng bộ

sudo /usr/sbin/ntpdate 0.north-america.pool.ntp.org 1.north-america.pool.ntp.org 2.north-america.pool.ntp.org 3.north-america.pool.ntp.org

Hoặc: ntpdate pool.ntp.org

Bước 4: Cuối cùng chạy ntp 

/etc/init.d/ntpd start

Hoàn tất, hãy tận hưởng kết quả.

Chúc bạn thành công

Nguồn: https://sudo.vn/chia-se/khac-phuc-loi-tren-sendy-sync-your-server-clock-with-ntp.html

Tác giả hiện là CEO của Sudo - Công ty thiết kế web, phần mềm. Tú có kiến thức cơ bản về CNNT, chuyên môn am hiểu trong lĩnh vực Online Marketing. "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi" - đây là lý do Tú xây dựng Blog này. Bài viết trên dự dựa trên quan điểm, hiểu biết của cá nhân. Nó có thể đúng, cũng có thể sai tùy thời điểm, vì vậy bạn phải tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo. Nếu nội hữu ích với bạn, hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.