[Sendy] Khắc phục lỗi Amazon requires you to sync your server clock with NTP

Tú Cao Tác giả Tú Cao 22/10/2017 2 phút đọc

Trong quá trình sử dụng và cài đặt Sendy với Amazon có thể bạn sẽ gặp lỗi "Amazon requires you to sync your server clock with NTP". Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn fix lỗi trên.

Your Sendy installation is unable to get your SES quota from Amazon because your server clock is out of sync with NTP. To fix this, Amazon requires you to sync your server clock with NTP. Request your host to sync your server clock with NTP with the following command via SSH:
Như bạn dịch đoạn tiếng anh trên thì Amazon yêu cầu thời gian của Server đồng bộ với thời gian thực với NTP. Để fix lỗi này bạn cần quyền root để thực hiện một số lệnh. Bước 1: Xem phiên bản hệ điều hành bạn đang sử dụng: CentOS, debian, Ubuntu... Hướng dẫn này sẽ giúp bạn fix với CentOS. Để kiểm tra bạn sử dụng lệnh cat /etc/system-release centos Bước 2: Cài đặt NPT yum install ntp ntpdate ntp-doc Cho phép dịch vụ chkconfig ntpd on Bước 3: Đồng bộ sudo /usr/sbin/ntpdate 0.north-america.pool.ntp.org 1.north-america.pool.ntp.org 2.north-america.pool.ntp.org 3.north-america.pool.ntp.org Hoặc: ntpdate pool.ntp.org Bước 4: Cuối cùng chạy ntp /etc/init.d/ntpd start Hoàn tất, hãy tận hưởng kết quả.

Chúc bạn thành công

Nguồn: https://sudo.vn/chia-se/khac-phuc-loi-tren-sendy-sync-your-server-clock-with-ntp.html
Tú Cao
Tác giả Tú Cao Admin

"Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi" - đây là lý do Tú xây dựng Blog này. Bài viết trên dự dựa trên quan điểm, hiểu biết của cá nhân. Nó có thể đúng, cũng có thể sai tùy thời điểm, vì vậy bạn phải tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo. Nếu bạn thấy nội hữu ích với bạn, hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.

Bài viết trước [Sendy] Fix lỗi Auto-resume when campaign sends timeout

[Sendy] Fix lỗi Auto-resume when campaign sends timeout

Bài viết tiếp theo

Chia sẻ kinh nghiệm quản trị Website

Chia sẻ kinh nghiệm quản trị Website
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo