[Sendy] Fix lỗi Auto-resume when campaign sends timeout

Tú Cao By Tú Cao Oct 12,2017 2 min read

Khi sử dụng sendy và cần gửi với một số lượng lớn, bạn sẽ hay gặp hiện tượng Sendy không gửi hết danh sách email. Nó cứ bị treo ở đó và không thể gửi được, bạn phải bấm lại thủ công và chờ đợi. Việc này rất phiền phức và tốn nhiều thời gian.

Theo Tú thì nguyên nhân do server bị time out. Lỗi thực ra không phải do server vì tùy kiểu cấu hình khác nhau, và để khắc phục việc này chúng ta sẽ phải tạo ra 1 cronjob để tự động gửi lại khi server bị timeout hoặc quá trình gửi có vấn đề. 

Bạn cũng không cần thiết phải nhấn nút Resume mãi nữa. 

Để làm việc này chúng ta sẽ setup 1 cái cronjob (nếu không có controler thì tạo bằng lệnh crontab-e nhé). 

Chúng ta sẽ tạo 1 cronjob với command như sau.

php /path/to/your/sendy/installation/scheduled.php > /dev/null 2>&1

Hoặc

curl -L -s http://sendy_installation_url/scheduled.php > /dev/null 2>&1
 

VD: Setup một cronjob cứ 5 phút sẽ kiểm tra và gửi lại 1 lần.

*/5 * * * * curl -L -s https://email.sudo.vn/scheduled.php > /dev/null 2>&1

Ảnh minh họa khi tạo bằng Directadmin

Minh họa tạo cronjob bằng Directadmin
Minh họa tạo cronjob bằng Directadmin

Vậy là xong rồi, chúc bạn thành công.

Tú Cao
By Tú Cao Admin

"Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi" - đây là lý do mình viết và xây dựng lên Blog này. Bài viết trên dự dựa trên quan điểm, hiểu biết của cá nhân của mình. Nó có thể đúng, cũng có thể sai tùy thời điểm, vì vậy bạn phải tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo. Nếu bạn thấy nội hữu ích với bạn, hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.

Previous Article [SQL] Tìm kiếm và thay đổi nội dung hàng loạt trong Mysql (phpmyadmin)

[SQL] Tìm kiếm và thay đổi nội dung hàng loạt trong Mysql (phpmyadmin)

Next Article

[Sendy] Khắc phục lỗi Amazon requires you to sync your server clock with NTP

[Sendy] Khắc phục lỗi Amazon requires you to sync your server clock with NTP
Viết bình luận
Thêm bình luận

1 Bình luận

T
Trúc

anh có bài viết nào hướng dẫn sử dụng email marketing của Mailchip không?

Trả lời
10:59 31/10/2017

Theo dõi Tú Cao trên Youtube để xem video hướng dẫn mới nhất

Theo dõi Tú Cao trên Youtube để xem video hướng dẫn mới nhất

Giữ kết nối !

Theo dõi hoặc kết nối với tác giả trên mạng xã hội

Subcribe

Tài liệu SEO miễn phí Tài liệu hướng dẫn cơ bản và nâng cao theo tiêu chuẩn của Google. Đã được thực nghiệm qua các dự án bởi tác giả. Xem thêm