[WordPress] Sửa lỗi font chữ tiếng việt khi chuyển hosting/ nâng cấp WordPress

Sửa lỗi font chữ Wordpress khi chuyển host hoặc nâng cấp
Sửa lỗi font chữ Wordpress khi chuyển host hoặc nâng cấp

Hôm vừa rồi mình vừa gặp trường hợp chuyển đổi hosting của WordPress và 1 Website đang chạy multisite của WordPress sau khi nâng cấp thì đều bị lỗi font cữ. Toàn bộ nội dung đều hiển thị sai font, người dùng không thể đọc nội dung này. Nếu không xử lý phải viết lại nội dung thì thật sự khủng khiếp.

Sửa lỗi font chữ WordPress khi chuyển host hoặc nâng cấp
Hình ảnh: Website bị lỗi font chữ WordPress khi nâng cấp.

Ban đầu Tú cũng thấy rất lạ, vì lâu rồi mình không gặp hiện tượng này với WordPress mặc dù khi di chuyển dữ liệu mình đã xuất với mã ngôn ngữ là utf-8 và thử lại nhiều lần vẫn không được.  Bình thường mình sử dụng công cụ di chuyển dữ liệu là Sypex Dumper thì không có lỗi, kể cả database lớn.

Tuy nhiên do di chuyển gặp một bảng dữ liệu lỗi nên mình backup và restore theo dạng bình thường. Site này mình đã xuất database cũ với kiểu là utf-8 sau đó qua Server mới, mình cũng đã import với kiểu chữ utf-8 nhưng vẫn lỗi :(.

Để xử lý vấn đề này mình đã đọc về wp-config.php của WordPress và phát hiện ra rằng file config này có thể cấu hình và làm thay đổi bảng mã ký tự của Databse.

Database collation

As of WordPress Version 2.2, DB_COLLATE was made available to allow designation of the database collation (i.e. the sort order of the character set). In most cases, this value should be left blank (null) so the database collation will be automatically assigned by MySQL based on the database character set specified by DB_CHARSET. Set DB_COLLATE to one of the UTF-8 values defined inUTF-8 character sets for most Western European languages.

Như vậy vấn đề của mình nó nằm ở đây. Nếu bạn không cài đặt giá trị về DB_CHARSET hay DB_COLIATE thì mặc định wordpress sẽ lấy mã ký tự utf-8 hay latin dựa vào MySQL.

Vậy mình thử theo hướng là cài đặt các giá trị này về kiểu charset là utf8 để hỗ trợ tiếng việt. Mở file wp-config.php bạn tìm

[code]

/** MySQL hostname */
define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);

[/code]

Bạn thêm vào bên dưới.

[code]
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8’);

/** The Database Collate type. Don’t change this if in doubt. */
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8’);

/** The Database Collate type. Don’t change this if in doubt. */
define(‘DB_COLLATE’, ‘utf8_general_ci’);
[/code]

Lưu lại và tải lại trang để xem kết quả.
Sửa lỗi font chữ khi chuyển host, nâng cấp website wordpress
Sửa lỗi font chữ khi chuyển host, nâng cấp website wordpress

Chúc bạn thành công và giải quyết được vấn đề.

Tác giả hiện là CEO của Sudo - Công ty thiết kế web, phần mềm. Tú có kiến thức cơ bản về CNNT, chuyên môn am hiểu trong lĩnh vực Online Marketing. "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi" - đây là lý do Tú xây dựng Blog này. Bài viết trên dự dựa trên quan điểm, hiểu biết của cá nhân. Nó có thể đúng, cũng có thể sai tùy thời điểm, vì vậy bạn phải tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo. Nếu nội hữu ích với bạn, hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.