Thông tin liên hệ của doanh nghiệp trên kết quả tìm kiếm Google

Trong các bài trước bạn đã được hướng dẫn:

 • Thêm dữ liệu có cấu trúc, kết quả hỏi đáp FAQ
 • Thêm hộp tìm kiếm vào kết quả của Google

Ở trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ đoạn code đến gắn thông tin liên hệ lên kết quả tìm kiếm của Google. Kết quả chúng ta sẽ có tương tự như sau.

Cách triển khai là bạn sẽ gắn đoạn mã này vào thẻ <header>

<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "Organization",
 "url": "http://sudo.vn",
 "contactPoint": [{
  "@type": "ContactPoint",
  "telephone": "+84-2466606644",
  "contactType": "customer service",
  "contactOption": "HearingImpairedSupported",
  "areaServed": "VN"
 },{
  "@type": "ContactPoint",
  "telephone": "+84-971716161",
  "contactType": "sales"
 },{
  "@type": "ContactPoint",
  "telephone": "+84-989022022",
  "contactType": "technical support",
  "contactOption": [
   "HearingImpairedSupported"
  ],
  "areaServed": "VN"
 }
  ]
 }]
}
</script>

Để cho dễ hiểu mình làm mẫu với thông tin là công ty Sudo luôn. Trong đó mình khai báo 3 số điện thoại là Hỗ trợ khách hàng, Kinh doanh và Kỹ Thuật, và mặc định là khu vực Việt nam (VN theo chuẩn ISO-3166, quốc gia khác bạn cứ check mã quốc gia và thay lại chữ VN), còn những cái khác không cần thay.

Bạn có thể xem thêm hướng dẫn của Google tại đây.

Tác giả hiện là CEO của Sudo - Công ty thiết kế web, phần mềm. Tú có kiến thức cơ bản về CNNT, chuyên môn am hiểu trong lĩnh vực Online Marketing. "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi" - đây là lý do Tú xây dựng Blog này. Bài viết trên dự dựa trên quan điểm, hiểu biết của cá nhân. Nó có thể đúng, cũng có thể sai tùy thời điểm, vì vậy bạn phải tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo. Nếu nội hữu ích với bạn, hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.