Fix can’t create/write to file ‘/home/*****/logs/mysql.log

Với một số trường hợp khởi động cứng VPS trong khi website vẫn chạy thường sẽ gặp lỗi này, không thể ghi dữ liệu vào file mysql.log

Source code    
/tmp/startmysql: line 1: systemctl: command not found
Starting MySQL.170812 01:56:32 mysqld_safe Logging to '/home/****/logs/mysql.log'.
170812 01:56:32 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
/usr/bin/mysqld_safe_helper: Can't create/write to file '/home/****/logs/mysql.log' (Errcode: 13 "Permission denied")
 ERROR!

File .log bạn có thể xóa mà không ảnh hưởng tới server. Có 2 cách sửa 1 là phân lại quyền hai là xóa nó đi rồi để hệ thống tạo lại. Mình sẽ truy cập /home/*****/logs/ và xóa file mysql.log

Sau đó khởi động lại server, mọi thứ hoạt động bình thường..

2 Responses to “Fix can’t create/write to file ‘/home/*****/logs/mysql.log”
  1. Luqman 15/08/2017
    • Tú Cao 16/08/2017

Leave a Reply

Nhận tuyệt chiêu Marketing

Nhận tuyệt chiêu Marketing

Đừng bao giờ để đối thủ của bạn biết điều này.

 

Hãy là những người đi đầu và cập nhật xu hướng, cách làm hiệu quả nhất.Xin hãy kiểm tra email để hoàn tất