Fix can’t create/write to file ‘/home/*****/logs/mysql.log

Với một số trường hợp khởi động cứng VPS trong khi website vẫn chạy thường sẽ gặp lỗi này, không thể ghi dữ liệu vào file mysql.log

[codesyntax lang=”php”]

/tmp/startmysql: line 1: systemctl: command not found
Starting MySQL.170812 01:56:32 mysqld_safe Logging to '/home/****/logs/mysql.log'.
170812 01:56:32 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
/usr/bin/mysqld_safe_helper: Can't create/write to file '/home/****/logs/mysql.log' (Errcode: 13 "Permission denied")
 ERROR!

[/codesyntax]

File .log bạn có thể xóa mà không ảnh hưởng tới server. Có 2 cách sửa 1 là phân lại quyền hai là xóa nó đi rồi để hệ thống tạo lại. Mình sẽ truy cập /home/*****/logs/ và xóa file mysql.log

Sau đó khởi động lại server, mọi thứ hoạt động bình thường..

Author: Tú Cao

Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.  

3 Replies to “Fix can’t create/write to file ‘/home/*****/logs/mysql.log”

 1. Binh WP says: 27/05/2019 at 11:37

  Mình thử rồi mà không được.

  Starting MariaDB.190527 04:35:26 mysqld_safe Logging to ‘/home/…/logs/mysql.log’.
  190527 04:35:26 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql/
  /usr/bin/mysqld_safe_helper: Can’t create/write to file ‘/home/…/logs/mysql.log’ (Errcode: 13)
  /etc/init.d/mysql: line 265: kill: (11227) – No such process
  ERROR!

  Có phải sửa permision thành gì không nhỉ?

 2. Luqman says: 15/08/2017 at 22:56

  I come to this page when i almost frustrating with mysql on my vps where did not want to restart. Now my vps is normal after following your suggestion to delete mysql.log file
  Thank you, Thank you, Thank you so much for your sharing, and keep on sharing your knowledge.

  Regards.

  Luqman from Indonesia.

  1. Tú Cao says: 16/08/2017 at 09:07

   Hi Luqman,
   I feel happiness with your comment. Thank for visited my blog.

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*