Fix can’t create/write to file ‘/home/*****/logs/mysql.log

Với một số trường hợp khởi động cứng VPS trong khi website vẫn chạy thường sẽ gặp lỗi này, không thể ghi dữ liệu vào file mysql.log

[codesyntax lang=”php”]

/tmp/startmysql: line 1: systemctl: command not found
Starting MySQL.170812 01:56:32 mysqld_safe Logging to '/home/****/logs/mysql.log'.
170812 01:56:32 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
/usr/bin/mysqld_safe_helper: Can't create/write to file '/home/****/logs/mysql.log' (Errcode: 13 "Permission denied")
 ERROR!

[/codesyntax]

File .log bạn có thể xóa mà không ảnh hưởng tới server. Có 2 cách sửa 1 là phân lại quyền hai là xóa nó đi rồi để hệ thống tạo lại. Mình sẽ truy cập /home/*****/logs/ và xóa file mysql.log

Sau đó khởi động lại server, mọi thứ hoạt động bình thường..

Tác giả hiện là CEO của Sudo - Công ty thiết kế web, phần mềm. Tú có kiến thức cơ bản về CNNT, chuyên môn am hiểu trong lĩnh vực Online Marketing. "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi" - đây là lý do Tú xây dựng Blog này. Bài viết trên dự dựa trên quan điểm, hiểu biết của cá nhân. Nó có thể đúng, cũng có thể sai tùy thời điểm, vì vậy bạn phải tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo. Nếu nội hữu ích với bạn, hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.