Hướng dẫn Fix lỗi CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ hoặc Current Database

Fix lỗi Create Database khi import file sql
Fix lỗi Create Database khi import file sql

Đợt này mình có backup database thì mới phát hiện ra 1 vấn đề là khi sử dụng Terminal để backup Database với lệnh mysqldump (hoặc sử dụng cái script auto backup mình có chia sẻ ở đây).

Google cũng không thấy bạn nào nói về nó nên Tú cũng viết trên kinh nghiệm của mình, biết đâu lại giúp được ai đó.

Nếu các bạn khôi phục dữ liệu database này trên chính cái VPS đó thì không vấn đề, nó sẽ hoạt động tốt. Nhưng nếu muốn chuyển qua 1 server khác thì sẽ gặp lỗi không thể CREATE DATABASE hay Current Database không tồn tại.

Fix lỗi Create Database khi import file sql
Fix lỗi Create Database khi import file sql

Các bạn có thể thấy cái hình của Tú khi import Database nó sẽ báo lỗi như trên, không thể import được. Bây giờ để fix cái lỗi này và tiếp tục import database vào phpmyadmin thì có 2 cách.

Cách 1: Bạn có thể sử dụng phần mềm Mysqldumper hoặc Sypex dumper (nếu database lớn thì Tú hay dùng Sypex Dumper).

Cách 2: Đơn giản hơn với Database tầm dưới 100MB, lớn hơn cũng được nếu máy của bạn khỏe. Chúng ta mở cái file .sql của mình lên với Notepad++ và xóa đi 2 dòng này.

Sau khi xóa 2 dòng này, bạn lưu file sql đó lại. Và sau đó import bình thường.

Đây là kết quả:

Đã thành công, không phải tốn nhiều thời gian để cài công cụ nào đó để import được.

Ghi chú: Cái phần mờ mờ trong ảnh là tên database. 

Chúc bạn thành công !

Tú Cao
Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.