[Digital Ocean] Lưu ý khi sử dụng S3 Object Storage

Tú Cao Tác giả Tú Cao 26/02/2019 3 phút đọc

Digital Ocean (DO) có Object Storage, Tú cũng đang tích hợp vào một số Website thì mới phát hiện ra một số điểm bạn cần lưu ý để không mất thời gian di chuyển dữ liệu. Ưu điển của lưu trữ theo hướng đối tượng là không quan tâm nhiều tới việc sắp xếp nó. Tuy nhiên nên bạn đang đồng bộ Website của mình với DO thì đó là vấn đề. Spaces-UseCase-Backups-FB Mặc định khi mình xây dựng Website (hoặc Wordpress), để quản lý tài nguyên ảnh tốt hơn, mình luôn phân chia thêm danh mục /2019/02 ... khi tạo key để kết nối trên DO chúng ta không quy định không gian lưu trữ, nếu vậy sẽ xảy ra 2 trường hợp.

  • DO sẽ tạo mới nếu không có
  • DO sẽ chọn cái nó thấy đúng (cái này dở tệ hại luôn)
Với Wordpress, DO sẽ tự nhận cấu trúc của đường dẫn file ảnh tương tự với cấu trúc của Website khi các bạn lưu ảnh. Ở đây Tú làm với Wordpress VD: https://sudo.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/ngonznet/home/ngon/public_html/2019/02/ Điểm khá tệ hại là nằm ở việc như 2 điểm bên trên mình có nói và bạn để ý có chữ ngon mình bôi đỏ. Đây là tên của user nằm trên host. Như vậy khi các bạn tiến hành đổi host, thì tên user có thể sẽ bị thay đổi. Điều này sẽ làm cho DO lỗi ảnh toàn bộ :(. Vậy chúng ta cần lưu ý 2 việc
  • Khi chuyển host ưu tiên tạo đúng tên username (nếu được)
  • Nếu buộc phải đặt tên username khác, hãy chú ý tạo chuẩn storage perfix ngay từ đầu, sau đó di chuyển thư mục cũ về thư mục mới. (Các bạn có thể dùng trình duyệt website hoặc phần mềm Cyberduck)
Lưu ý: Thư mục sẽ bị xóa nếu như bên trong chúng không có file. Mong là lưu ý này giúp ích được bạn, mình tốn khá nhiều thời gian vì không rõ các điểm này dẫn tới phải di chuyển file khá nhiều lần.  
Tú Cao
Tác giả Tú Cao Admin
"Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi" - đây là lý do Tú xây dựng Blog này. Bài viết trên dự dựa trên quan điểm, hiểu biết của ...
Bài viết trước Di chuyển nhiều bài viết về 1 danh mục trên Wordpres

Di chuyển nhiều bài viết về 1 danh mục trên Wordpres

Bài viết tiếp theo

Hướng dẫn thêm thẻ Google để đo lượng trên Google Ads

Hướng dẫn thêm thẻ Google để đo lượng trên Google Ads
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo

Zalo