[Multisite WordPress] Cách đổi domain gốc của hệ thống (MULTISITE PRIMARY DOMAIN)

Litespeed WebServer
Litespeed WebServer

Khi xây dựng một hệ thống Multisite với WordPress, domain quan trọng nhất trong mạng là domain gốc (primary domain). Khi domain này có sự cố thì bạn sẽ không thể chỉnh sửa gì với mạng của mình, thậm chí rất nhiều tính năng trên đó không hoạt động. Giả sử domain này bị hết hạn sử dụng và bạn không thể khôi phục hoặc bạn muốn thay thì hướng dẫn này sẽ giúp bạn thay đổi lại chúng.

Bước 1: Bạn phải thay đổi trong wp-config.php của wordpress

[codesyntax lang=”php”]

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);
define('MULTISITE', true);
define('SUBDOMAIN_INSTALL', true);
define('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'new-domain.com');
define('PATH_CURRENT_SITE', '/');
define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1);
define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);
define( 'SUNRISE', 'on' );

[/codesyntax]

Bạn sẽ thay giá trị new-domain.com bằng địa chỉ tên miền mới của bạn.

Bước 2: Truy cập vào phpmyadmin và thay đổi domain gốc ở 1 số bảng sau.

wp_sitemeta , wp_site, wp_options, wp_blogs, wp_domain_mapping (nếu có)

Thay đổi domain gốc trên WordPress
Thay đổi domain gốc trên WordPress

Ở đây Tú sử dụng domain_maping để tùy chỉnh chạy tên miền cho các website con thay vì chỉ dùng sub-domain. Ngoài ra thì perfix lúc mình cài đặt là dc_ thay vì wp_ mặc định nên ảnh trên nó hơi khác xíu.

Bước 3: Bạn sẽ tiến hành trỏ domain gốc về Server

Tất nhiên là phải trỏ bản ghi @, www và * nhé.

Bước 4: Thay đổi domain này trong Controler WebServer của bạn

Bây giờ thì phải tùy vào bạn sử dụng WebServer gì, controller nào thì vào thay lại domain để nó nhận domain gốc. Ở đây thì mình dùng Litespeed Webserver

Litespeed WebServer
Litespeed WebServer

Vậy là hoàn tất, sau khi thay đổi xong hãy truy cập và tận hưởn kết quả. Chúc bạn thành công.

Tác giả hiện là CEO của Sudo - Công ty thiết kế web, phần mềm. Tú có kiến thức cơ bản về CNNT, chuyên môn am hiểu trong lĩnh vực Online Marketing. "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi" - đây là lý do Tú xây dựng Blog này. Bài viết trên dự dựa trên quan điểm, hiểu biết của cá nhân. Nó có thể đúng, cũng có thể sai tùy thời điểm, vì vậy bạn phải tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo. Nếu nội hữu ích với bạn, hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.