[Multisite Wordpress] Cách đổi domain gốc của hệ thống (MULTISITE PRIMARY DOMAIN)

Tú Cao By Tú Cao Feb 27,2019 3 min read

Khi xây dựng một hệ thống Multisite với Wordpress, domain quan trọng nhất trong mạng là domain gốc (primary domain). Khi domain này có sự cố thì bạn sẽ không thể chỉnh sửa gì với mạng của mình, thậm chí rất nhiều tính năng trên đó không hoạt động. Giả sử domain này bị hết hạn sử dụng và bạn không thể khôi phục hoặc bạn muốn thay thì hướng dẫn này sẽ giúp bạn thay đổi lại chúng. Bước 1: Bạn phải thay đổi trong wp-config.php của wordpress

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */ 
define('WP_ALLOW_MULTISITE', true); 
define('MULTISITE', true); 
define('SUBDOMAIN_INSTALL', true); 
define('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'new-domain.com'); 
define('PATH_CURRENT_SITE', '/'); 
define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1); 
define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1); 
define( 'SUNRISE', 'on' );

Bạn sẽ thay giá trị new-domain.com bằng địa chỉ tên miền mới của bạn.

 Bước 2: Truy cập vào phpmyadmin và thay đổi domain gốc ở 1 số bảng sau. wp_sitemeta , wp_site, wp_options, wp_blogs, wp_domain_mapping (nếu có)

Thay đổi domain gốc trên Wordpress
Thay đổi domain gốc trên Wordpress

Ở đây Tú sử dụng domain_maping để tùy chỉnh chạy tên miền cho các website con thay vì chỉ dùng sub-domain. 

Ngoài ra thì perfix lúc mình cài đặt là dc_ thay vì wp_ mặc định nên ảnh trên nó hơi khác xíu

Bước 3: Bạn sẽ tiến hành trỏ domain gốc về Server 

Tất nhiên là phải trỏ bản ghi @, www và * nhé.

Bước 4: Thay đổi domain này trong Controler WebServer của bạn 

Bây giờ thì phải tùy vào bạn sử dụng WebServer gì, controller nào thì vào thay lại domain để nó nhận domain gốc. Ở đây thì mình dùng Litespeed Webserver

Litespeed WebServer
Litespeed WebServer

Vậy là hoàn tất, sau khi thay đổi xong hãy truy cập và tận hưởn kết quả. 

Chúc bạn thành công.

Tú Cao
By Tú Cao Admin

"Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi" - đây là lý do mình viết và xây dựng lên Blog này. Bài viết trên dự dựa trên quan điểm, hiểu biết của cá nhân của mình. Nó có thể đúng, cũng có thể sai tùy thời điểm, vì vậy bạn phải tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo. Nếu bạn thấy nội hữu ích với bạn, hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.

Previous Article [S3 Object Storage] Hướng dẫn sử dụng s3cmd để quản lý trên MacOS

[S3 Object Storage] Hướng dẫn sử dụng s3cmd để quản lý trên MacOS

Next Article

Hướng dẫn cấp đổi giấy phép lái xe ô tô mới khi đã hết hạn tại Hà Nội

Hướng dẫn cấp đổi giấy phép lái xe ô tô mới khi đã hết hạn tại Hà Nội
Viết bình luận
Thêm bình luận

Theo dõi Tú Cao trên Youtube để xem video hướng dẫn mới nhất

Theo dõi Tú Cao trên Youtube để xem video hướng dẫn mới nhất

Giữ kết nối !

Theo dõi hoặc kết nối với tác giả trên mạng xã hội

Subcribe

Tài liệu SEO miễn phí Tài liệu hướng dẫn cơ bản và nâng cao theo tiêu chuẩn của Google. Đã được thực nghiệm qua các dự án bởi tác giả. Xem thêm