Loại bỏ tham số (parameter) của URL trên Google Sheet

Tú Cao Tác giả Tú Cao 24/10/2022 2 phút đọc

Trong quá trình xử lý dữ liệu hoặc bạn tạo dữ liệu trên Google, nếu bạn xuất từ Google Analytics, Google Search Consoler... sẽ gặp vấn đề là URL bao gồm một số biến có dấu ? ở phía sau.

Nếu gồm các tham số, việc xử lý dữ liệu sẽ không được chuẩn và khó sử dụng. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách loại bỏ tham số (hay còn gọi là parameter) trên Google Sheet.

  • URL ban đầu: /xu-huong-chon-noi-chao-trang-men-trong-can-bep-hien-dai-p719.html?pageCmt=1&comments=4211
  • URL kết quả: /xu-huong-chon-noi-chao-trang-men-trong-can-bep-hien-dai-p719.html

Loại bỏ tham số (parameter) của URL trên Google Sheet

Loại bỏ tham số (parameter) của URL trên Google Sheet

Thường khi xuất dữ liệu chúng ta sẽ có rất nhiều các tham số thừa ở phía cuối, xóa tay cũng được nhưng với 1000 URL thì chắc sếp nên đuổi việc nếu xóa tay.

Đây là lúc ra sẽ sử dụng hàm REGEXREPLACE trên Google Sheet

Bạn viết như sau

=REGEXREPLACE(A2;"\?[^?]*$";"")

Trong đó

  • A2 : Là tên dòng văn bản bạn cần tìm
  • \?[^?]*$ : Có ý nghĩa tìm tất cả những gì sau dấu ?
  • "" : Thay thế cái đoạn tìm được bằng rỗng

Kết quả bạn sẽ được như cái hình bên trên, URL được làm sạch.

Sau đó để xóa kết quả trùng lặp thì đơn giản rồi.

Chúc bạn thành công !

Tú Cao
Tác giả Tú Cao Admin

"Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi" - đây là lý do Tú xây dựng Blog này. Bài viết trên dự dựa trên quan điểm, hiểu biết của cá nhân. Nó có thể đúng, cũng có thể sai tùy thời điểm, vì vậy bạn phải tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo. Nếu bạn thấy nội hữu ích với bạn, hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.

Bài viết trước Cách hủy tài khoản Google Ads

Cách hủy tài khoản Google Ads

Bài viết tiếp theo

Cách trỏ nhiều domains khác về cùng 1 domain qua Cloudflare ngon và miễn phí

Cách trỏ nhiều domains khác về cùng 1 domain qua Cloudflare ngon và miễn phí
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo

Zalo