Các thuật ngữ về biến (variables) trong Google Tag Manager (Page Path và Page URL…)

Google có một công cụ rất mạnh là Google Tag Manager, ở Sudo thì các bạn Marketing cũng đã nghiên cứu cơ bản về công cụ này, nhưng có 1 số thuật ngữ về cũng khó phân biệt để sử dụng đúng, trong quá trình Tú tìm hiểu và nâng cao hơn kiến thức về Google Tag Manager (GTM), bản thân mình cũng muốn note lại 1 số thuật ngữ khó phân biệt.

Các thuật ngữ về biến trong GTM

Các thuật ngữ về biến trong GTM

Page Path : Dữ liệu nhận là 1 chuỗi (string), bao gồm các đường dẫn phía sau của 1 tên miền.

VD: /cac-thuat-ngu-ve-bien-variables-trong-google-tag-manager.html

Page UrlURL: Dữ liệu là 1 chuỗi (string), bao gồm đường dẫn đầy đủ.

VD: https://nguyencaotu.com/cac-thuat-ngu-ve-bien-variables-trong-google-tag-manager.html

HostName: Tên miền hiện tại, cũng là 1 chuỗi (string)

VD: nguyencaotu.com

Referrer: Dữ liệu là 1 chuỗi (String) – liên kết giới thiệu

VD: Nếu chúng ta muốn đo, có bao nhiêu khách vào trang chủ sau đó click vào sản phẩm A và mua hàng, thì giá trị referer sẽ điền vào url của trang chủ.

Bài viết sẽ được cập nhật từng ngày. Tú dự kiến cũng sẽ có 1 chuỗi các bài viết chia sẻ về GTM, nếu bạn quan tâm, bạn có thể bookmark bài viết này hoặc đăng ký ở form bên dưới, khi nào xong bộ tài liệu Tú sẽ gửi.

Leave a Reply