Các thuật ngữ về biến (variables) trong Google Tag Manager (Page Path và Page URL…)

Các thuật ngữ về biến trong GTM
Các thuật ngữ về biến trong GTM

Google có một công cụ rất mạnh là Google Tag Manager, ở Sudo thì các bạn Marketing cũng đã nghiên cứu cơ bản về công cụ này, nhưng có 1 số thuật ngữ về cũng khó phân biệt để sử dụng đúng, trong quá trình Tú tìm hiểu và nâng cao hơn kiến thức về Google Tag Manager (GTM), bản thân mình cũng muốn note lại 1 số thuật ngữ khó phân biệt.

Các thuật ngữ về biến trong GTM
Các thuật ngữ về biến trong GTM

Page Path : Dữ liệu nhận là 1 chuỗi (string), bao gồm các đường dẫn phía sau của 1 tên miền.

VD: /cac-thuat-ngu-ve-bien-variables-trong-google-tag-manager.html

Page UrlURL: Dữ liệu là 1 chuỗi (string), bao gồm đường dẫn đầy đủ.

VD: https://nguyencaotu.com/cac-thuat-ngu-ve-bien-variables-trong-google-tag-manager.html

HostName: Tên miền hiện tại, cũng là 1 chuỗi (string)

VD: nguyencaotu.com

Referrer: Dữ liệu là 1 chuỗi (String) – liên kết giới thiệu

VD: Nếu chúng ta muốn đo, có bao nhiêu khách vào trang chủ sau đó click vào sản phẩm A và mua hàng, thì giá trị referer sẽ điền vào url của trang chủ.

Bài viết sẽ được cập nhật từng ngày. Tú dự kiến cũng sẽ có 1 chuỗi các bài viết chia sẻ về GTM, nếu bạn quan tâm, bạn có thể bookmark bài viết này hoặc đăng ký ở form bên dưới, khi nào xong bộ tài liệu Tú sẽ gửi.

Tác giả hiện là CEO của Sudo - Công ty thiết kế web, phần mềm. Tú có kiến thức cơ bản về CNNT, chuyên môn am hiểu trong lĩnh vực Online Marketing. "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi" - đây là lý do Tú xây dựng Blog này. Bài viết trên dự dựa trên quan điểm, hiểu biết của cá nhân. Nó có thể đúng, cũng có thể sai tùy thời điểm, vì vậy bạn phải tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo. Nếu nội hữu ích với bạn, hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.