Answer for sao tem blogger langing pag 3s không binh luân duoc facebook

Chào bạn,
Có thể do lõi trình duyệt của bạn, mình thử bình luận vẫn sử dụng được bình thường.
http://www.canhochothue.org/

Tú Cao
Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.