Answer for Không hiển thị thanh menu khi xem trên mobile website http://unlockiphone.sudo.vn/

Chào bạn,
Ở bản V2 của LandingPage 3s (tức là bản unlockiphone.sudo.vn đang dùng) hiện không hỗ trợ menu cho mobile. Mình chủ định ẩn đi vì đây là LandingPage duy nhất, menu hiện tại mình làm để đặt liên kết chứ không cho SEO.
Ở bản tiếp theo nếu có thời gian, mình hy vọng sẽ nâng cấp nó có bộ menu riêng cho Mobile, cảm ơn bạn đã quan tâm và sử dụng.

Tú Cao
Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.