Answer for http://www.blogtipsntricks.com/2014/04/ravia-responsive-blogger-template.html có uy tín và an toàn không anh ?

Chào bạn,
 
Mình đánh giá cao tác giả đã xây dựng template này, Tú nghĩ bạn có thể yên tâm sử dụng bình thường.

Tú Cao
Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.