Answer for hỏi về seo

Chào bạn,
Bạn có thể tham gia hệ thống F-Link bằng cách đăng ký tại đây: https://nguyencaotu.com/f-link.html
F-Link có 1 nhóm riêng và ở đó có khá đông người, các bán sẽ trao đổi và tư vấn trong nhóm, ngoài ra Tú sẽ cố gắng hỗ trợ trong khả năng và thời gian cho phép. 

Tú Cao
Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.