Answer for Hỗ trợ mobile của landingpage 3s V2.22

Chào Tú,
Mình download và dùng đúng bản V2.2 mà.
Tú kiểm tra giúp xem nhé. Tên file LangDingPage-V2.2.xml
Tks!