Answer for Font chữ bị lỗi khi cài đặt temple.

Chào bạn,
Mình đã xem qua blog của bạn thì vấn đề đã được giải quyết. Lỗi chữ tiếng việt thường là do font, chỉ cần đổi nó qua font hỗ trợ utf-8 là ok. Thường mình vẫn hay dùng là sans-serif

Tú Cao
Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.