Answer for Cho mình hỏi về liên kết giữa blogspot và facebook .

Chào bạn,
Cho dù không khai báo og:images trên code của blogspot thì facebook sẽ tự nhận diện hình ảnh nào xuất hiện trước làm ảnh đại diện. 
Blogspot không hỗ trợ thay đổi code og:images tự động do nó không hỗ trợ thumbnail cho mỗi bài viết, vì thế trên mỗi bài viết của bạn, bạn hãy để một hình ảnh ở trong nội dung với kích thước trên 400px, nó sẽ hiển thị đẹp và như ý muôn nhé.

Tú Cao
Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.