Answer for Cho mình hỏi về chức năng các thẻ index,follow

Chào bạn,
Index : Cho Google lập chỉ mục
Follow: Cho phép Robots đi theo các liên kết trong bài.
Ngược lại nếu thêm noindex và nofollow.

Lời khuyên, bạn nên để mặc định nếu chưa hiểu rõ nó là gì (index,follow). Để tìm hiểu thêm bạn có thể tham khảo: http://www.robotstxt.org/meta.html

Tác giả hiện là CEO của Sudo - Công ty thiết kế web, phần mềm. Tú có kiến thức cơ bản về CNNT, chuyên môn am hiểu trong lĩnh vực Online Marketing. "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi" - đây là lý do Tú xây dựng Blog này. Bài viết trên dự dựa trên quan điểm, hiểu biết của cá nhân. Nó có thể đúng, cũng có thể sai tùy thời điểm, vì vậy bạn phải tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo. Nếu nội hữu ích với bạn, hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.