Answer for Cho mình hỏi về chức năng các thẻ index,follow

Chào bạn,
Index : Cho Google lập chỉ mục
Follow: Cho phép Robots đi theo các liên kết trong bài.
Ngược lại nếu thêm noindex và nofollow.

Lời khuyên, bạn nên để mặc định nếu chưa hiểu rõ nó là gì (index,follow). Để tìm hiểu thêm bạn có thể tham khảo: http://www.robotstxt.org/meta.html

Tú Cao
Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.