Answer for Bạn ơi cho mình hỏi nếu tạo free 50 mail thì mail đó có bảo mật được ko? Admin có thể truy cập vào mail đã tạo cho mình lấy thông tin ko?? Cám ơn bạn nhé hihi

Chào bạn,
Theo nguyên tắc là có thể bạn nhé, bởi vì tài khoản Admin quản trị email riêng thì có quyền đổi pass 50 cái tài khoản con, và bạn có thể xem được nhé. 
Việc tạo tài khoản email theo tên miền rất bảo mật, và bạn sẽ không bao giờ bị lo mất email. Việc này nên làm với các công ty để thể hiện và làm việc chuyên nghiệp. Như Tú cũng đang dùng emai công ty tucao@sudo.vn

Tú Cao
Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.