Hướng dẫn tạo Bot thông báo trên Telegram

Tú Cao By Tú Cao Feb 21,2023 4 min read

Để làm bot thông báo trên Telegram khá đơn giản, sau đây là một số bước bạn có thể tự làm.

Bước 1: Vào Telegram

Bước 2: Tìm BotFather để tạo Bot

Bước 3: Gõ /newbot và làm theo hướng dẫn

  • /setname để đặt tên
  • /setdescription để viết mô tả
  • /setuserpic để chọn ảnh đại diện

Kết thúc bước này bạn sẽ lấy về đoạn HTTP API như bên dưới

Done! Congratulations on your new bot. You will find it at t.me/tucao_bot. You can now add a description, about section and profile picture for your bot, see /help for a list of commands. By the way, when you've finished creating your cool bot, ping our Bot Support if you want a better username for it. Just make sure the bot is fully operational before you do this. Use this token to access the HTTP API: 62772112023:AAH6VqR1312nQWr0u12313123SqYl1duTDkfI1BGY0 Keep your token secure and store it safely, it can be used by anyone to control your bot. For a description of the Bot API, see this page: https://core.telegram.org/bots/api

Bước 4: Thêm Bot vào Group để nó thông báo vào nhóm.

Nhóm kín hay nhóm mở đều có thể làm được.

Có hai cách để bạn nhận thông báo

  1. Nhận thông báo từ bot (nó như là 1 nick bình thường)
  • 2. Nhận thông báo của bot đăng lên nhóm

Bước 4.1 : Nhận thông báo từ bot

Phần tìm kiếm bạn tìm con bot Get my ID sau đó bạn nhấn Start nó sẽ trả về cho bạn ID của con Bot.

Bước 4.2: Nhận thông báo từ Group.

Giờ chúng ta sẽ lấy cái ID của Group bằng cách vào https://web.telegram.org/k/ . Sau đó bạn nhấn vào Group để lấy cái dãy số như hình dưới là: -60257XXX

(Mình cố tình che cái XXX đi thôi, đó chính là ID của Group.

Bước 5: Đây là cấu trúc để bắn nội dung từ các ứng dụng bên ngoài (WebHook)

https://api.telegram.org/bot[BOT_API_KEY]/sendMessage?chat_id=@[MY_CHANNEL_NAME]&text=[MY_MESSAGE_TEXT]

Ví dụ:

https://api.telegram.org/bot6272722023:AAH6VqRA8Y5En123123213QWr0uSq1313/sendMessage?chat_id=@1524123123&text=Chào mừng bạn đến Tú Cao Blog

Vậy là hoàn tất.

Cách test post thì cứ dán cái URL đó gõ vào trình duyệt để đẩy lên, hoặc bạn dùng https://web.postman.co/ để kiểm tra lại.

Chúc bạn thành công!

Tú Cao
By Tú Cao Admin

"Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi" - đây là lý do mình viết và xây dựng lên Blog này. Bài viết trên dự dựa trên quan điểm, hiểu biết của cá nhân của mình. Nó có thể đúng, cũng có thể sai tùy thời điểm, vì vậy bạn phải tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo. Nếu bạn thấy nội hữu ích với bạn, hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.

Previous Article [Gmail] Tạo bộ lọc xóa thư gửi đi trong gmail (tự động)

[Gmail] Tạo bộ lọc xóa thư gửi đi trong gmail (tự động)

Next Article

Hướng dẫn kháng cáo DMCA

Hướng dẫn kháng cáo DMCA
Viết bình luận
Thêm bình luận

Theo dõi Tú Cao trên Youtube để xem video hướng dẫn mới nhất

Theo dõi Tú Cao trên Youtube để xem video hướng dẫn mới nhất

Giữ kết nối !

Theo dõi hoặc kết nối với tác giả trên mạng xã hội

Subcribe

Tài liệu SEO miễn phí Tài liệu hướng dẫn cơ bản và nâng cao theo tiêu chuẩn của Google. Đã được thực nghiệm qua các dự án bởi tác giả. Xem thêm