Di chuyển dữ liệu Website trong VestaCP (backup/ restore ra server khác)

Tú Cao Tác giả Tú Cao 21/07/2024 3 phút đọc

Với các Website cùng sử dụng Vesta chúng ta có một công cụ rất mạnh để di chuyển dữ liệu từ Server A quá Server B. Mặc định thư mục backup lưu tại root/backup và chúng ta buộc phải có quyền root để làm những việc này. Còn với user thì họ có thể tạo backup và khôi phục cho chính user đó. vesta-backup 1. Yêu cầu backup dữ liệu từ Server cũ Mặc định mỗi User của Vesta được tự động tạo 3 bản backup ở 3 ngày gần nhất, bạn có thể kích hoặt qua control của nó hoặc dùng lệnh. Trong đó admin là backup user admin

v-backup-user admin
2. Di chuyển bản backup qua 1 server khác.
scp /home/backup/admin.2014-01-14.tar new-server:/home/backup/
Có 2 cách, bạn dùng lệnh trên. Hoặc có thể zip folder backup từ Server A và dùng lệnh Get trên server B... Hoặc nếu không kết nối được có thể donwload từ server A và upload lên server B. 3. Yêu cầu restore phiên bản backup. Cách duy nhất trong trường hợp này là dùng lệnh. Mình đã thử tìm cách restore không dùng lệnh mà không thành công :D.
v-restore-user admin admin.2014-01-14.tar
Tất nhiên trước khi gõ lệnh trên, ở trên Server A của bạn phải có tên của user mới trước đã. VD là admin, lệnh trên sẽ bung bản backup admin.2014-01-14.tar cho tài khoản admin. Ghi chú: Bài viết tham khảo hướng dẫn từ VestaCP Docs
Tú Cao
Tác giả Tú Cao Admin
"Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi" - đây là lý do Tú xây dựng Blog này. Bài viết trên dự dựa trên quan điểm, hiểu biết của ...
Bài viết trước Đừng làm Website code tay khi bạn chưa đọc bài viết này

Đừng làm Website code tay khi bạn chưa đọc bài viết này

Bài viết tiếp theo

Hướng dẫn thêm thẻ Google để đo lượng trên Google Ads

Hướng dẫn thêm thẻ Google để đo lượng trên Google Ads
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo

Zalo