Marketing, Search Engine Optimization, Server Manager

Cấu hình file .htaccess Redirect 301 www to non-www và http to https trên máy chủ Apache

Apache mặc dù giờ không còn đánh giá cao như nginx nữa, và hầu hết mọi người Tú biết đều đã chuyển...

Written by Tú Cao · 2 min read >
Cấu hình redirect http to https trên Apache

Apache mặc dù giờ không còn đánh giá cao như nginx nữa, và hầu hết mọi người Tú biết đều đã chuyển hết từ Apache sang Nginx. Mình có tới 10 VPS thì 9 cái chạy nginx. :D, vẫn còn 1 con chạy apache nên vẫn hay phải cài đặt mấy cái này, tự dưng hôm nay làm SSL lại chưa fix lỗi www nên quyết định note bài này cho nhớ.

Cấu hình redirect http to https trên Apache
Cấu hình redirect http to https trên Apache

Nếu bạn nào có đọc bài hướng dẫn cấu hình Google Webmaster Tools cho Website mới của Tú thì sẽ thấy bước 02 “Cài đặt URL cho Website mới”. Nếu bạn làm như vậy mới chỉ xong 1/2 công việc. Một số website hay bị lõi trùng lặp giữa www và non-www .

Google hiểu website www.nguyencaotu.com và https://nguyencaotu.com là 2 website khác nhau, vì thế việc của chúng ta là phải cấu hình để nó chỉ nhận 1 địa chỉ mà các bạn muốn mà thôi. Việc nhận 2 địa chỉ sẽ khiến nội dung của bạn index bị chậm, thậm chí bị nhầm lẫn. Một số lập trình viên thiếu kinh nghiệm còn gây ra nhiều tai hại khác, ví dụ thẻ canonical cũng đặt sai.

Để làm điều này, bạn tạo 1 file mới nằm ở thư mục gốc của web (bên trong public_html)

Bạn tạo 1 file có tên .htaccess (nên sử dụng công cụ FTP filezilla. Mình có thử Cute FTP một lần thì thấy nó không nhìn thấy file này)

Để có thể Redirect 301 từ www về non www

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]
</IfModule>

 

Để chuyển tiếp từ http sang https bạn cấu hình như sau

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
</IfModule>

 

Nếu bạn sử dụng https trên Apache bạn vẫn phải fix cái lỗi WWW. Vậy thì dùng luôn đoạn này

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%1/$1 [R=301,L]
</IfModule>

 

Đơn giản chỉ có vậy thôi. Bài kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Cache file với htaccess để tối ưu tốc độ load của trang.

Written by Tú Cao
Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ. Profile

2 Replies to “Cấu hình file .htaccess Redirect 301 www to non-www và http to https trên máy chủ Apache”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *