Answer for Website của em mới đăng ký bị google cho spam

Chào bạn,
Bạn có thể copy nội dung Google báo Website của bạn trong Webmaster để mình xem trước. Website của bạn mình có xem qua chưa phát hiện các vấn đề. Bạn cần chờ đợi phản hồi từ google trước khi có thể tư vấn cho bạn hướng giải quyết tiếp theo.
Thời gian 2 tuần trở lại đây mình cũng gửi và phản hồi khá chậm, site gần nhất là 1 tuần mới thấy phản hổi. Bạn chịu khó chờ đợi chút.
Khi google phản hồi hãy gửi nội dung lên Blog hoặc email cho mình trực tiếp vào tucao@sudo.vn 
Hy vọng có thể giúp được bạn.

Tú Cao
Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.