Answer for tài liệu blogspot cơ bản và nâng cao

Chào bạn,
Nếu bạn muốn một bộ tài liệu đầy đủ và hướng dẫn “từ cơ bản tới nâng cao” về SEO. Bạn có thể qua iNet để đặt mua cuốn “Tài liệu SEO Master”.
Hiện tại không có bản mềm nên mình không share cho bạn được.

Tú Cao
Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.