Answer for tài liệu blogspot cơ bản và nâng cao

Chào bạn,
Nếu bạn muốn một bộ tài liệu đầy đủ và hướng dẫn “từ cơ bản tới nâng cao” về SEO. Bạn có thể qua iNet để đặt mua cuốn “Tài liệu SEO Master”.
Hiện tại không có bản mềm nên mình không share cho bạn được.

Tác giả hiện là CEO của Sudo - Công ty thiết kế web, phần mềm. Tú có kiến thức cơ bản về CNNT, chuyên môn am hiểu trong lĩnh vực Online Marketing. "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi" - đây là lý do Tú xây dựng Blog này. Bài viết trên dự dựa trên quan điểm, hiểu biết của cá nhân. Nó có thể đúng, cũng có thể sai tùy thời điểm, vì vậy bạn phải tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo. Nếu nội hữu ích với bạn, hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.