Answer for Làm sao để từ khóa lên được trang 1?

Đảm bảo rằng:
1- OnSite của bạn đã tối ưu
2- OnPage của bạn tốt
3- Backlink chất lượng
4- Kéo được visit khoảng 20, 30 người / ngày.
 
Bạn sẽ lên được TOP 1 

Tú Cao
Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.