Answer for dũng

Chào bạn,
Anh nên thuê thiết kế sẽ không có quảng cáo. Khi tác giả thiết kế họ có mục đích, trừ những người share free thật sự, còn lại họ có thể gắn quảng cáo, gắn backlink. Khi mình sử dụng thì phải chấp nhận.
 
Hiện thì chỉ có các theme bản quyền là không có quảng cáo (vì mình đã trả tiền), tốt nhất anh nên cân nhắc để mua.

Tú Cao
Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.