Answer for Cho mình hỏi về một chút bố cục trong Template Blogspot của mình nhé

Chào bạn,
Bạn nên chụp ảnh hoặc gửi địa chỉ blog để Tú có thể hiểu được và hy vọng có thể hướng dẫn bạn tự sửa. 
Mình hiểu rằng có các lỗi sau:
+ CSS và các thẻ <div> của bạn trong template có thể bị sai.
+ Quá trình bạn đổi theme, một số bố cục -widget của bạn sắp xếp chưa đúng.
 
 
 

Tú Cao
Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.