Answer for Blogspot khi chia sẻ trên G+

Chào bạn,
Bạn mô tả vấn đề chưa rõ, mình đọc xong chưa hiểu nội dung bạn hỏi. bạn có thể đính kèm 1 hình ảnh lên đây ?

Tú Cao
Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.