Answer for Không xuất hiện quảng cáo trên blogspot

Chào bạn,
 
Google Adsense có 3 loại tài khoản. Adsense Hosted (Đăng ký qua youtube), Adsense Content (Đăng ký qua Website) và Admod (Quảng cáo trong app). Kinh nghiệm của mình trước đây khi có account hosted thì quảng cáo lúc hiển thị, lúc không vì do tài khoản loại này ko pải là chính thức về nội dung, thêm nữa là chất lượng Website.
Bạn muốn chơi Adsene thì hãy cố gắng nâng cấp lên Account Content để phân phối quảng cáo. Mã quảng cáo trên web và trên di động là như nhau, không cần thay đổi gì cả. Tú nghĩ do tài khoản của bạn mà thôi.

Tú Cao
Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.