Answer for Giao diện cho mobile

Chào bạn, 
Chắc do người lập trình họ ẩn đi, bạn có thể gửi địa chỉ blog của bạn lên đây, mình sẽ check thử. Xem nên chỉnh ở đoạn nào.
Hoặc bạn có thể đọc thêm về CSS, có thuộc tính display:none sử dụng để ẩn nội dung mà bạn không mong muốn.

Tú Cao
Tôi là Tú Cao. Tôi chia sẻ và dạy mọi người cách kinh doanh trên Internet. Bởi vì "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi". Bài viết này dựa trên quan điểm, hiểu biết của Tôi. Bạn tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo, nếu nó hữu ích với bạn hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.