[Sendy] Hướng dẫn fix lỗi chiến dịch không tự gửi (Auto-resume when campaign sends timeout)

Minh họa tạo cronjob bằng Directadmin
Minh họa tạo cronjob bằng Directadmin

Khi sử dụng sendy và cần gửi với một số lượng lớn, bạn sẽ hay gặp hiện tượng Sendy không gửi hết danh sách email. Nó cứ bị treo ở đó và không thể gửi được, bạn phải bấm lại thủ công và chờ đợi. Việc này rất phiền phức và tốn nhiều thời gian.

Auto-resume when campaign sends timeout
Auto-resume when campaign sends timeout

Theo Tú thì nguyên nhân do server bị time out. Lỗi thực ra không phải do server vì tùy kiểu cấu hình khác nhau, và để khắc phục việc này chúng ta sẽ phải tạo ra 1 cronjob để tự động gửi lại khi server bị timeout hoặc quá trình gửi có vấn đề. Bạn cũng không cần thiết phải nhấn nút Resume mãi nữa.

Để làm việc này chúng ta sẽ setup 1 cái cronjob (nếu không có controler thì tạo bằng lệnh crontab-e nhé).

Chúng ta sẽ tạo 1 cronjob với command như sau.

php /path/to/your/sendy/installation/scheduled.php > /dev/null 2>&1

Hoặc

curl -L -s http://sendy_installation_url/scheduled.php > /dev/null 2>&1

VD: Setup một cronjob cứ 5 phút sẽ kiểm tra và gửi lại 1 lần.

*/5 * * * * curl -L -s https://email.sudo.vn/scheduled.php > /dev/null 2>&1

Ảnh minh họa khi tạo bằng Directadmin

Minh họa tạo cronjob bằng Directadmin
Minh họa tạo cronjob bằng Directadmin

Vậy là xong rồi, chúc bạn thành công.

Tác giả hiện là CEO của Sudo - Công ty thiết kế web, phần mềm. Tú có kiến thức cơ bản về CNNT, chuyên môn am hiểu trong lĩnh vực Online Marketing. "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi" - đây là lý do Tú xây dựng Blog này. Bài viết trên dự dựa trên quan điểm, hiểu biết của cá nhân. Nó có thể đúng, cũng có thể sai tùy thời điểm, vì vậy bạn phải tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo. Nếu nội hữu ích với bạn, hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.