[WordPress] Tự động set ảnh đại diện cho WordPress

Mình gặp khá nhiều rắc rối cho vấn đền này và đây cũng có thể là 1 giải pháp tạm thời nhanh chóng với các website không yêu cầu quá cao về độ tối ưu. 

Ý nghĩa: Tự động lấy hình ảnh đầu tiên trong bài làm ảnh đại diện. Như vậy khi viết bài mới thì các bạn không cần chọn ảnh nữa.

Ảnh đại diện cho bài viết trên WordPress

Hướng dẫn:

Bước 1: Truy cập vào /wp-admin của bạn

Bước 2: Vào Giao diện => Chọn chỉnh sửa => Tìm functions.php và thêm đoạn sau vào phía cuối.

function autoset_featured() {
  global $post;
  $already_has_thumb = has_post_thumbnail($post->ID);
    if (!$already_has_thumb) {
    $attached_image = get_children( "post_parent=$post->ID&post_type=attachment&post_mime_type=image&numberposts=1" );
      if ($attached_image) {
        foreach ($attached_image as $attachment_id => $attachment) {
          set_post_thumbnail($post->ID, $attachment_id);
        }
      }
    }
}
add_action('the_post', 'autoset_featured');
add_action('save_post', 'autoset_featured');
add_action('draft_to_publish', 'autoset_featured');
add_action('new_to_publish', 'autoset_featured');
add_action('pending_to_publish', 'autoset_featured');
add_action('future_to_publish', 'autoset_featured');

Bước 3: Lưu lại và tận hưởng hết quả.

Lưu ý: Ảnh này là lấy ảnh trong bài, không phải kích thước và dung lượng ảnh tốt nhất. Nên đây chỉ là giải pháp tình thế cho một số trường hợp phù hợp

* Đoạn mã tham khảo từ iSitWP.

Tác giả hiện là CEO của Sudo - Công ty thiết kế web, phần mềm. Tú có kiến thức cơ bản về CNNT, chuyên môn am hiểu trong lĩnh vực Online Marketing. "Hạnh phúc không phải là nhận, hạnh phúc chính là sự cho đi" - đây là lý do Tú xây dựng Blog này. Bài viết trên dự dựa trên quan điểm, hiểu biết của cá nhân. Nó có thể đúng, cũng có thể sai tùy thời điểm, vì vậy bạn phải tự cân nhắc và chịu trách nhiệm khi làm theo. Nếu nội hữu ích với bạn, hãy Mời Tú Cao một tách CÀ PHÊ.