[WordPress] Tự động set ảnh đại diện cho WordPress

Mình gặp khá nhiều rắc rối cho vấn đền này và đây cũng có thể là 1 giải pháp tạm thời nhanh chóng với các website không yêu cầu quá cao về độ tối ưu. 

Ý nghĩa: Tự động lấy hình ảnh đầu tiên trong bài làm ảnh đại diện. Như vậy khi viết bài mới thì các bạn không cần chọn ảnh nữa.

Ảnh đại diện cho bài viết trên WordPress

Hướng dẫn:

Bước 1: Truy cập vào /wp-admin của bạn

Bước 2: Vào Giao diện => Chọn chỉnh sửa => Tìm functions.php và thêm đoạn sau vào phía cuối.

function autoset_featured() {
  global $post;
  $already_has_thumb = has_post_thumbnail($post->ID);
    if (!$already_has_thumb) {
    $attached_image = get_children( "post_parent=$post->ID&post_type=attachment&post_mime_type=image&numberposts=1" );
      if ($attached_image) {
        foreach ($attached_image as $attachment_id => $attachment) {
          set_post_thumbnail($post->ID, $attachment_id);
        }
      }
    }
}
add_action('the_post', 'autoset_featured');
add_action('save_post', 'autoset_featured');
add_action('draft_to_publish', 'autoset_featured');
add_action('new_to_publish', 'autoset_featured');
add_action('pending_to_publish', 'autoset_featured');
add_action('future_to_publish', 'autoset_featured');

Bước 3: Lưu lại và tận hưởng hết quả.

Lưu ý: Ảnh này là lấy ảnh trong bài, không phải kích thước và dung lượng ảnh tốt nhất. Nên đây chỉ là giải pháp tình thế cho một số trường hợp phù hợp

* Đoạn mã tham khảo từ iSitWP.

4 Responses to “[WordPress] Tự động set ảnh đại diện cho WordPress”
 1. PHAN THE MY 18/12/2018
 2. Thuật 26/03/2019
  • Tú Cao 26/03/2019
 3. Chiến Phan 24/08/2019

Leave a Reply