[WordPress] Tạo pass cấp 2 để bảo vệ thư mực WP-Admin trên Server

Để nâng cao tính năng bảo mật Website sử dụng Worpdress ngoài các cách thông thường, chúng ta còn 1 cách khá hiệu quả và nhanh chóng, không làm chậm website đó là cài đặt mã bảo mật cấp 2 cho thư mục wp-admin . Trong 1 số trường hợp bị tấn công brute force thì việc này càng trở nên cần thiết hơn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo tài khoản bảo mật 2 lớp cho wp-admin trên server chạy nền tảng web service Apache.

Kết quả, khi truy cập wp-admin hoặc wp-login.php chúng ta sẽ có yêu cầu nhập tài khoản bảo mật

Bảo mật 2 lớp thư mục wp-admin

Bảo mật 2 lớp thư mục wp-admin

Cách làm.

Bước 1: Chỉnh sửa file .htaccess trên thư mục gốc của Website (trong thu mục public_html) và thêm vào 1 đoạn như sau.

# Add Password for WPadmin
<Files wp-login.php>
AuthUserFile /home/nguyencaotu1991/public_html/.htpasswd
AuthName "Private access"
AuthType Basic
require user root
</Files>

Lưu ý: Bạn phải sửa cái nguyencaotu1991 kia thành tên username tài khoản hosting của bạn. Một số bạn không tìm thấy file .htaccess thì có  2 trường hợp xảy ra

  • Công cụ của bạn không show được file .htaccess (nên dùng phần mềm FilezillaFTP)
  • Website không dùng Web Service là Apache mà dùng cái khác như Nginx chẳng hạn, thì không dùng được cách này.

Bước 2: Khởi tạo thêm file chứa tài khoản và mật khẩu có tên .htpasswd

Bạn dùng Notepad tạo 1 file .htpasswd với nội dung

tucao:$apr1$xc7Q052B$0wF/XnWpvBiWsli8bSbrM.

Dòng nên ta sẽ có user là tucao và pass mặc định là Za8*H2d*=x . Để tạo user và pass theo ý thích của bạn, bạn có thể sử dụng công cụ sau http://aspirine.org/htpasswd_en.html

Vậy là hoàn tất, hãy lưu lại và thử truy cập vào thư mực wp-admin của bạn và tận hưởng kết quả.

One Response to “[WordPress] Tạo pass cấp 2 để bảo vệ thư mực WP-Admin trên Server”
  1. Lý Phùng Cơ 05/06/2018

Leave a Reply