Chuyên mục: Tình yêu của tôi

Tình yêu của tôi

Vì bạn không đủ tư cách để yêu – “Yêu người xa hay yêu người gần?”

Khoảng cách là một vấn đề rất lớn của tình yêu. Có thể các bạn sẽ nói rằng, những người dám yêu xa phải là những người rất dũng cảm, có thể chịu đựng được khoảng cách và sự cô đơn, có thể kiên nhẫn chịu đựng được những thời khắc trống vắng và tủi thân, …