Thế nào là một Website chuẩn SEO ?

Là một người thiết kế Web, cũng là một người làm về Marketing Online. Mình khá thích từ “chuẩn SEO” và cũng dùng chúng khá nhiều. Cũng thấy một số nơi quảng bá Web thiết kế chuẩn này, chuẩn nọ mà cũng gọi chuẩn SEO trong khi đi vào quá trình phần tích thì thật … Đọc tiếp Thế nào là một Website chuẩn SEO ?