Thẻ điều kiện IF trong Blogspot (Blogger)

Để giúp mọi người tùy biến Blogspot tốt hơn, cũng như có thể tối ưu và thực hiện việc SEO trên Blogspot, giải quyết những vấn đề cần thiết khi tối ưu BlogSpot. Điều quan trọng nhất là nắm vững được các thẻ điều kiện, để xử lý thêm bớt nội dung, tối ưu nội dung các trang một cách toàn diện nhất. Với việc bạn nắm vững các điều kiện này thì Tú Cao tin tưởng bạn sẽ tối ưu được toàn bộ trang Blogspot của bạn. I. Cú pháp của các thẻ điều kiện trong Blogspot … Đọc tiếp Thẻ điều kiện IF trong Blogspot (Blogger)