Thời khóa biểu năm học 2012.

Thời khóa biểu năm học 2012.  1

Chỉ học có 2 tháng là kết thúc môn :D. Ảo quá, đc nghỉ thứ 7 và chủ nhật nhé 😀

Leave a Reply