Vừa rồi thì mình có chuyển server của 1 diễn đàn xenforo với dung lượng hơn 3GB. Mỗi lần chuyển dung lượng những file database lớn như vậy thường phát sinh rất nhiều vấn đề, đặc biệt là với xenforo bởi nó gồm rất nhiều bảng. 1 Database mình chuyển lần này có 184 bảng với dung lượng 3GB. Sau…

Trong SEO thì việc chuyển đổi link thân thiện là việc bắt buộc với tất cả website. Bài này là một bài ghi nhớ của Tú để mỗi lần update phiên bản Xenforo khỏi phải đi tìm nữa. Chỉnh URL Friendly Xenforo Bước 1: Mở file /library/XenForo/Link.php Bước 2: Tìm đoạn này [codesyntax lang="php"] if ($romanize) { $title = utf8_romanize(utf8_deaccent($title)); }…