WordPress MU Domain Mapping

Tú cũng có sử dụng một số VPS cài đặt qua script VPSsim của Nguyễn Oánh. Trong hướng dẫn của Oánh thì có hướng dẫn khá đầy đủ về việc cài dặt Mulsite WP trên đó nhưng chỉ dừng lại ở sub domain. Mình tìm hướng dẫn cho bước tiếp theo về add domain vào riêng thì không có, bởi…