Trong buổi meet up tại BraveBits Tú có cơ hội chia sẻ với các bạn về "Sản phẩm không thể phát triển, vì đâu? Tú Cao (Sudo)". Sau hơn 3 năm làm doanh nghiệp và triển khai mình học được nhiều điều. Có rất ý người dám nói về thất bại nhưng với mong muốn giúp đỡ được cộng đồng,…

Thời gian gần đây áp lực của mình khá nhiều, hôm nay quyết định dành thời gian viết 1 bài, 1 là để giải tỏa áp lực, 2 là chia sẻ thêm 1 góc nhìn của bản thân về trao lưu startup bởi hơn ai hết, những người đang làm starup như mình có những lúc chỉ mong được đi…