Fix lỗi Create Database khi import file sql

Đợt này mình có backup database thì mới phát hiện ra 1 vấn đề là khi sử dụng Terminal để backup Database với lệnh mysqldump (hoặc sử dụng cái script auto backup mình có chia sẻ ở đây). Google cũng không thấy bạn nào nói về nó nên Tú cũng viết trên kinh nghiệm của mình, biết đâu lại giúp…

Vừa rồi thì mình có chuyển server của 1 diễn đàn xenforo với dung lượng hơn 3GB. Mỗi lần chuyển dung lượng những file database lớn như vậy thường phát sinh rất nhiều vấn đề, đặc biệt là với xenforo bởi nó gồm rất nhiều bảng. 1 Database mình chuyển lần này có 184 bảng với dung lượng 3GB. Sau…