Kiểm tra X-Frame-Options

Mặc định Nginx chỉ cho phép gọi iframe trên chính domain đó. Nếu bạn gọi từ 1 website khác một đoạn iframe nó sẽ chặn và không cho phép. Để khắc phục điều này phải thay đổi lại cấu hình của nginx cho domain này, hay nói cách khác mà chỉnh lại X-Frame-Option. Để kiểm tra X-Frame-Option đã mở hay chưa thì…

WordPress MU Domain Mapping

Tú cũng có sử dụng một số VPS cài đặt qua script VPSsim của Nguyễn Oánh. Trong hướng dẫn của Oánh thì có hướng dẫn khá đầy đủ về việc cài dặt Mulsite WP trên đó nhưng chỉ dừng lại ở sub domain. Mình tìm hướng dẫn cho bước tiếp theo về add domain vào riêng thì không có, bởi…

Cấu hình nginx Redirect 301 cho Wordpress

Với các server chạy Apache để tự động chuyển từ http sang https chúng ta sẽ edit file .htaccess Nhưng với nginx thì không sử dụng .htaccess nên sẽ phải cấu hình file vhost (tương tự .htaccess trên Apache). Lưu ý: Trước khi các bạn đọc tiếp thì lưu ý. Tú không phải chuyên về Server, mình chỉ tự học…