Cấu hình Plugin

Mặc định Wordpress sẽ lấy danh sách bài viết mới nhất (last post) ra ngoài trang chủ, trong một số trường hợp chúng ta chỉ muốn lấy ở một số danh mục bất kỳ. Bởi vậy việc ẩn danh mục, bài viết khỏi trang chủ Wordpress là nhu cầu khá phổ biến giúp các bạn tùy chỉnh Wordpress theo yêu cầu…